ALGEMENE VOORWAARDEN – BroShop

ALGEMENE VOORWAARDEN


De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

In deze algemene voorwaarden verwijzen de uitdrukkingen "wij", "ons" en "onze" naar 'BroShop'

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden af ​​en toe te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden onmiddellijk van kracht na publicatie op deze website. Als u de website blijft gebruiken na een dergelijke publicatie, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden, aangezien deze kunnen worden gewijzigd.

Disclaimer

Deze website en de inhoud ervan worden aangeboden 'zoals ze zijn' en behalve voor zover vereist door de wet, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, voor zover toegestaan ​​door de wet. De informatie op de website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies.

We verklaren of garanderen niet dat de informatie en/of faciliteiten op de website juist, volledig of actueel zijn, of dat de website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat eventuele gebreken in de website zullen worden gecorrigeerd of dat de website of de server die de website beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Behalve voor zover vereist door de wet, geven we geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op de website in termen van juistheid, nauwkeurigheid, adequaatheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins, in elk geval voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

We behouden ons het recht voor om de gehele of een deel van de website op elk moment op te schorten of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites of informatie van derden bevatten. We geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of geschiktheid van de informatie of links op deze website, inclusief informatie die door derden wordt verstrekt. U gebruikt de informatie en links op eigen risico. We hebben geen controle over hun individuele inhoud en geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie die verschijnt met betrekking tot gelinkte websites. We bevelen geen producten of diensten aan die op die websites worden geadverteerd. Als u besluit om toegang te krijgen tot een website van derden waarnaar onze website verwijst, doet u dit op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Uw gebruik van de website is op eigen risico. Waar voorwaarden en garanties geïmpliceerd door toepasselijk recht niet kunnen worden uitgesloten, beperken we onze aansprakelijkheid waar en voor zover we hiertoe gerechtigd zijn. Anders zijn noch wij, noch een van onze gelieerde ondernemingen, functionarissen of directeuren, noch een van onze agenten of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de website aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website te gebruiken, inclusief schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, of de prestaties van de producten, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Uw verplichtingen

U moet ervoor zorgen dat uw toegang tot deze website niet illegaal is of verboden door wetten die op u van toepassing zijn.

U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige storing of schade aan uw eigen computersysteem die ontstaat in verband met uw gebruik van deze website of een gekoppelde website.

U mag ons systeem of deze website niet misbruiken. U mag met name onze website niet hacken, de beveiliging omzeilen of anderszins de werking van onze website verstoren. Bovendien mag u geen activiteiten ondernemen die onze systemen onredelijk belasten.

U stemt ermee in ons en onze respectieve functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van alle acties, claims en eisen die tegen ons kunnen worden ingesteld als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten die op de website worden vermeld of weergegeven, zijn ons eigendom. Tenzij anders aangegeven in specifieke delen van de website, bent u geautoriseerd om documenten, audio en video op de website te bekijken, af te spelen, af te drukken en te downloaden, uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Behalve zoals toegestaan ​​door toepasselijke copyrightwetten, mag u geen van de materialen wijzigen en mag u geen informatie of werk op de website.

Behalve zoals toegestaan ​​onder de auteursrechtwetten, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op de website opnieuw gebruikt. Voor de doeleinden van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of netwerkcomputeromgeving verboden. U zult geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van materiaal dat u op de website vindt.

In het geval dat u software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot screensavers, pictogrammen, video's en achtergronden) van de website, de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en gegevens die bij de software horen (gezamenlijk , de "Software") worden door ons aan u in licentie gegeven. We dragen de eigendom van de Software niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de Software is opgenomen, maar wij behouden het volledige eigendomsrecht op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarop. Behalve zoals toegestaan ​​door toepasselijke auteursrechtwetten, mag u de Software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins reduceren tot een voor mensen leesbare vorm.

Al onze handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die hierin worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot de woorden gemarkeerd met "Triangl" zijn onze handelsmerken of geregistreerde handelsmerken, tenzij anders vermeld. U mag onze handelsmerken op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren of wijzigen, ook niet in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materiaal op de website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het gebruik van onze handelsmerken op een andere website of netwerkcomputeromgeving, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de website op een externe internetwebsite of het creëren van links, hypertext, links of deeplinks tussen de website en elke andere internetwebsite, is verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkt gebruik

Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, krijgt u alleen toegang tot deze website voor persoonlijk gebruik. U bent gemachtigd om voor persoonlijk gebruik een kopie van alle informatie op deze website af te drukken, tenzij dit uitdrukkelijk verboden is. Zonder het voorgaande te beperken, mag u zonder onze schriftelijke toestemming informatie verkregen van deze website niet verkopen.

Privacybeleid

We verbinden ons ertoe om te voldoen aan de voorwaarden van ons privacybeleid, dat op deze website wordt verstrekt. Door deze website te gebruiken, erkent u dat u ons privacybeleid hebt gelezen.

We kunnen cookies gebruiken om de website aan u te leveren. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat, die vanaf de computers van een website naar uw browser wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

We vereisen momenteel niet dat onze gebruikers zich registreren om toegang te krijgen tot onze website, maar behouden ons het recht voor om dit in de toekomst te doen. Als we een registratieproces implementeren, zullen we ons er uiteraard toe verbinden om te voldoen aan alle privacywetgeving die op dat moment van toepassing is met betrekking tot uw gebruikersinformatie.

Beveiliging van informatie

Helaas kan geen enkele datatransmissie via internet als volledig veilig worden gegarandeerd. Hoewel we ernaar streven om dergelijke informatie te beschermen, garanderen we niet en kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. Dienovereenkomstig wordt alle informatie die u naar ons verzendt op eigen risico verzonden.

Beëindiging van toegang

Toegang tot deze website kan te allen tijde door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. Onze disclaimer blijft niettemin van kracht na een dergelijke beëindiging.


}