ALGEMENE VOORWAARDEN – BroShop

ALGEMENE VOORWAARDEN


De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

In deze algemene voorwaarden verwijzen de uitdrukkingen "wij", "ons" en "onze" naar 'BroShop'

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden af ​​en toe te wijzigen en te wijzigen. Wijzigingen in de voorwaarden worden onmiddellijk van kracht na publicatie op deze website. Als u de website na een dergelijke publicatie blijft gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde algemene voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden, aangezien deze kunnen worden gewijzigd.

Disclaimer

Deze website en de inhoud ervan worden geleverd 'as is' en behalve voor zover vereist door de wet, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, voor zover toegestaan ​​door de wet. De informatie op de website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en geldt niet als advies.

Wij verklaren of garanderen niet dat de informatie en/of faciliteiten op de website nauwkeurig, volledig of actueel zijn, of dat de website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat eventuele gebreken in de website zullen worden gecorrigeerd of dat de website of de server die de website ter beschikking stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Behalve voor zover vereist door de wet, geven we geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op de website in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins, in elk geval in de ruimste mate toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

We behouden ons het recht voor om de gehele of een deel van de website op elk moment zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid op te schorten of in te trekken.

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites of informatie van derden bevatten. We geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of geschiktheid van de informatie of links op deze website, inclusief informatie die door derden wordt verstrekt. U gebruikt de informatie en links op eigen risico. We hebben geen controle over hun individuele inhoud en geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie die wordt weergegeven met betrekking tot gelinkte websites. We raden geen producten of diensten aan die op die websites worden geadverteerd. Als u besluit een website van een derde partij te bezoeken die is gelinkt vanaf onze website, doet u dit op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Uw gebruik van de website is op eigen risico. Waar voorwaarden en garanties die door de toepasselijke wetgeving worden geïmpliceerd niet kunnen worden uitgesloten, beperken wij onze aansprakelijkheid waar en voor zover wij daartoe gerechtigd zijn. Anders zijn noch wij, noch een van onze gelieerde ondernemingen, functionarissen of directeuren, noch onze agenten of enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de website aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website te gebruiken, inclusief schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, of de prestaties van de producten, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Uw verplichtingen

U moet ervoor zorgen dat uw toegang tot deze website niet illegaal is of verboden is door wetten die op u van toepassing zijn.

U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website, u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen.Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige storing of schade aan uw eigen computersysteem die ontstaat in verband met uw gebruik van deze website of een gekoppelde website

U mag ons systeem of deze website niet misbruiken. In het bijzonder mag u onze website niet hacken, de beveiliging omzeilen of de werking van onze website op een andere manier verstoren. Verder mag u geen activiteiten ondernemen die een onredelijke belasting van onze systemen vormen.

U stemt ermee in ons en onze respectievelijke functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van alle acties, claims en eisen die tegen ons kunnen worden ingesteld als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten die op de website worden vermeld of weergegeven, zijn eigendom van ons. Tenzij anders aangegeven in specifieke delen van de website, bent u geautoriseerd om documenten, audio en video op de website te bekijken, af te spelen, af te drukken en te downloaden, uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Behalve zoals toegestaan ​​door toepasselijke auteursrechtwetten, mag u geen van de materialen wijzigen en u mag geen informatie kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken van, overdragen of verkopen of werk op de website.

Behalve zoals toegestaan ​​onder de auteursrechtwetten, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op de website opnieuw gebruikt. Voor de doeleinden van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of netwerkcomputeromgeving verboden. U zult geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van materiaal dat u op de website vindt.

In het geval dat u software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot screensavers, pictogrammen, video's en wallpapers) van de website, de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en gegevens die bij de software (gezamenlijk , de "Software") worden door ons aan u in licentie gegeven. We dragen de eigendom van de Software niet aan u over. U bezit het medium waarop de Software is opgenomen, maar wij behouden het volledige eigendomsrecht op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarop. Behalve zoals toegestaan ​​door toepasselijke auteursrechtwetten, mag u de Software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins reduceren tot een voor mensen leesbare vorm.

Al onze handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die hierin worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot de woorden gemarkeerd met 'Triangl' zijn onze handelsmerken of geregistreerde handelsmerken, tenzij anders vermeld. U mag niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden , plaatsen, verzenden, distribueren of wijzigen van onze handelsmerken op enigerlei wijze, inclusief in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materiaal op de website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het gebruik van onze handelsmerken op enige andere website of netwerkcomputeromgeving, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een externe internetwebsite of het creëren van links, hypertext, links of deeplinks tussen de website en elke andere internetwebsite, is verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkt gebruik

Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, krijgt u alleen toegang tot deze website voor uw persoonlijk gebruik. U bent bevoegd om een ​​kopie van alle informatie op deze website af te drukken voor persoonlijk gebruik, tenzij dit uitdrukkelijk verboden is. Zonder het voorgaande te beperken, mag u zonder onze schriftelijke toestemming geen informatie verkopen die is verkregen van deze website.

Privacybeleid

We verbinden ons ertoe de voorwaarden van ons privacybeleid, dat op deze website wordt verstrekt, na te leven. Door deze website te gebruiken, erkent u dat u ons privacybeleid hebt gelezen.

We kunnen cookies gebruiken om de website aan u te leveren.Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat die vanaf de computers van een website naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen

We vereisen momenteel niet dat onze gebruikers zich registreren om toegang te krijgen tot onze website, maar behouden ons het recht voor om dit in de toekomst te doen. Als we een registratieproces implementeren, zullen we ons natuurlijk verplichten om te voldoen aan alle privacywetgeving die op dat moment van toepassing is met betrekking tot uw gebruikersinformatie.

Beveiliging van informatie

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via internet als volledig veilig worden gegarandeerd. Hoewel we ernaar streven om dergelijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen en kunnen we deze ook niet garanderen. Dienovereenkomstig wordt alle informatie die u naar ons verzendt op eigen risico verzonden.

Beëindiging van toegang

De toegang tot deze website kan op elk moment door ons worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. Onze disclaimer blijft echter van kracht na een dergelijke beëindiging.

.

}